Wzór jest ważny od 1 września 2016 r., nie ma podanej daty końcowej ważności. Jeżeli wzór już nie obowiązuje, należy wykonać akcję „zakończ” i podać datę obowiązywania „do”.
Jeżeli wzór obowiązuje, to należy dodać nowy rekord w zakładce „jednostka powiązana”.