Dane w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów należy wprowadzać od 1 października 2018 r. według ustawy 2.0 lub uzupełnić (w zakresie studiów doktoranckich).