Promotor oraz przewodniczący dyscypliny nie powinni być rejestrowani w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów – nie ma takiego obowiązku.