Należy zarejestrować te osoby z podmiotu, które w ramach podmiotu są upoważnione zgodnie z przepisami prawa do podpisywania dokumentów.