Tak, należy ponownie zarejestrować wzór podpisu. Podczas rejestracji nowych wzorów nie należy uzupełniać daty zakończenia ważności. Jeżeli wprowadzona „data do” jest błędna, należy unieważnić wzór wraz z podaniem powodu unieważnienia.