Uczelnia może wprowadzić do modułu dane osób upoważnionych do podpisywania zaświadczeń o statusie studenta wraz z wzorami ich podpisów/pieczęci (w zakładce „Osoby upoważnione”). Ustawodawca nie nakłada w tej chwili obowiązku rejestracji wzoru takiego zaświadczenia w module.

Zobacz także:

Kto powinien być rejestrowany jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów w POL-on? O jakie dokumenty chodzi?