podpisy dokumentów

Czy we wzorze musi być oddzielnie podpis i oddzielnie parafa, czy wystarczy taki wzór, jakim dana osoba podpisuje się na dokumentach?

Czy funkcja osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów jest dokładniej sprecyzowana?