Stanowisko ministerstwa:

Jeśli nie ma wymagań, że dany przedmiot musi być zdany na konkretnym poziomie, a istotne jest, żeby po prostu był zdany, należy wybrać zapis przedmiotu bez atrybutów, czyli np. bez zdanej matematyki uczeń nie może zdawać na kierunek studiów A; to, czy zdał ją na poziomie podstawowym czy na poziomie rozszerzonym ma znaczenie wyłącznie w kontekście przeliczania punktów – wskazują Państwo ze słownika „matematyka”.

Na kierunek studiów B przyjmowane są wyłącznie osoby, które zdały maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym; zdanie matury z matematyki na poziomie podstawowym nie uprawnia do rekrutacji – ze słownika należy wybrać „matematyka na poziomie rozszerzonym”.

Jeśli chodzi o kwestię, gdzie w ramach przedmiotów wymaganych do wyboru, obowiązkowe jest wybranie jednego przedmiotu z geografii, fizyki, informatyki oraz 1 języka z 5 języków obcych, to ze słownika wskazujemy geografię, fizykę, informatykę i te 5 przedmiotów. W polu „Liczba przedmiotów obowiązkowych do zdania dla Przedmioty wymagane – do wyboru” określamy, że np. wymagane jest zdanie jednego przedmiotu spośród geografii, fizyki, informatyki i 1 języka obcego. Pole „Liczba przedmiotów obowiązkowych do zdania dla Przedmioty wymagane – do wyboru” przyjmuje i wartości liczbowe i opis.

W każdym wypadku, gdy w procesie rekrutacji liczy się tylko fakt zdania przedmiotu/języka, a nie jego poziom (ten albo zwiększa albo zmniejsza szanse kandydata) wybieramy ze słownika przedmiot bez atrybutów.

W przypadku uczelni, które wymagają od kandydatów zdawania matury z konkretnych przedmiotów lub zbioru konkretnych przedmiotów w ankiecie należy uzupełnić pola „Przedmioty wymagane” i „Przedmioty wymagane – do wyboru”.

Jeśli uczelnia w zasadach rekrutacji podmiotu wymaga zdania matury, a fakt zdania konkretnych przedmiotów A, B, C itd. to tylko kwestia zdobycia dodatkowych punktów, to ta uczelnia, dla „Przedmioty wymagane” oraz „Przedmioty wymagane – do wyboru” powinna wybrać ze słownika „Brak. Zdana matura” i uzupełnić wyłącznie pole „Przedmioty dodatkowe”.