ankieta – rekrutacja na kierunki studiów

Czy w ankiecie dotyczącej rekrutacji na kierunki studiów pojawi się rozróżnienie uruchomień ze względu na język kształcenia?

W którym polu ankiety dotyczącej rekrutacji powinniśmy zamieścić informację, że liczba punktów rekrutacyjnych może uwzględniać wynik końcowy egzaminów zawodowych? (W zakładce „Przedmioty dodatkowe” brak jest takiego pola)

Jaką wartość słownikową należy wskazać w ankiecie dotyczącej rekrutacji w polach: Przedmioty wymagane, Przedmioty wymagane – do wyboru, Przedmioty dodatkowe?