W przypadku planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego przed pobraniem szablonu sprawozdania należy uzupełnić dane dotacji. W sekcji „Dotacje” należy uzupełnić wszystkie pola. W przypadku jeśli uczelnia nie otrzymała danej dotacji w odpowiednim miejscu należy wpisać „0”.