błąd

Czy w przypadku błędnego unieważnienia rekordu w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów (czynność nieodwracalna) należy ponownie wprowadzić rekord do wykazu z właściwym statusem (tj. aktywny)?

W jaki sposób mogę usunąć pracę z modułu repozytoryjnego?

Co mam zrobić po wgraniu złego pliku do repozytorium? Jak mogę go nadpisać?

Co mam zrobić po wprowadzeniu błędnych danych autora/promotora/recenzenta do repozytorium?

Jak poprawić błędnie wprowadzony tytuł w zdeponowanej pracy?

Dlaczego nie mogę pobrać szablonu sprawozdania? System wyświetla błąd „Przed pobraniem szablonu należy wypełnić dane dotacji”.