W takim wypadku należy unieważnić uprawnienia osoby i podać powód unieważnienia (tj. informację o wcześniejszym zakończeniu pełnienia funkcji).