Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia ws. POL-on, danych zamieszczonych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych nie aktualizuje się, nie oznacza się jako archiwalne i nie usuwa się.

W przypadku błędnego zdeponowania pracy należy skontaktować się z ministerstwem za pomocą zgłoszenia merytorycznego ścieżką Helpdesk OPI PIB (przycisk „Zgłoś uwagę”).