ORPPD

Jak dodać kolejny plik pracy lub usunąć jeden z dodanych plików do zdeponowanej pracy?

W jaki sposób mogę usunąć pracę z modułu repozytoryjnego?

Co mam zrobić po wgraniu złego pliku do repozytorium? Jak mogę go nadpisać?

Co mam zrobić po wprowadzeniu błędnych danych autora/promotora/recenzenta do repozytorium?

Jak poprawić błędnie wprowadzony tytuł w zdeponowanej pracy?

Czy każdy promotor musi być zarejestrowany w module Pracownicy w POL-onie?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy podać promotora pomocniczego, jeśli został powołany?