Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia ws. POL-on, danych zamieszczonych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych nie aktualizuje się, nie oznacza się jako archiwalne i nie usuwa się.

W przypadku błędnego umieszczenia pliku lub zdeponowania niekompletnej pracy należy skontaktować się z ministerstwem za pomocą zgłoszenia merytorycznego ścieżką Helpdesk OPI PIB (przycisk „Zgłoś uwagę”) w celu uzyskania zgody ministerstwa na nadpisanie rekordu.