Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, promotor pomocniczy nie podlega rejestracji. Możliwość jego dodania została usunięta z systemu POL-on.