Zgodnie z interpretacją ministerstwa – tak.

Pełnienie funkcji promotora wiąże się z prowadzeniem zajęć, a co najmniej seminarium. W zakres obowiązków promotora wchodzi opieka nad studentem. W związku z tym, taka osoba powinna być wprowadzona do rejestru w systemie POL-on 2.0 jako „inna osoba prowadząca zajęcia”.