doktorant

Czy w przypadku osób, którym 4 lata pobierania stypendium będą kończyły się przed oceną śródokresową (po której następuje zwiększenie kwoty stypendium) mogą one wybrać czy chcą otrzymywać stypendium przed, czy po ocenie?

Czy w przypadku osoby, która była już uczestnikiem szkoły doktorskiej przez 1 rok lub więcej wypłata stypendium obejmuje okres od pierwszego roku do momentu wyczerpania okresu 4 lat pobierania?

Jak w module Pracownicy należy zarejestrować zatrudnienie doktorantowi będącemu inną osobą prowadzącą zajęcia?

Dlaczego przy osobie ubiegającej się o stopień doktora widzę symbol zamkniętej kłódki?

Regulamin szkoły doktorskiej przewiduje, że w określonej sytuacji (zawieszenie kształcenia) doktorant nie ma prawa do stypendium. System nie pozwala wprowadzić wysokości stypendium „0”. Co zrobić w takiej sytuacji?

Czy każdy promotor musi być zarejestrowany w module Pracownicy w POL-onie?