c.d. pytania:

W POL-on przy stypendium jest tylko checkbox do zaznaczenia, że dana osoba nie posiada uprawnień do pobierania stypendium i nie ma tam możliwości wpisania zakresu dat wstrzymania stypendium oraz dodania komentarza.

Stanowisko ministerstwa:

Ustawa wymaga wprowadzenia do POL-onu tylko informacji o wysokości stypendium (art. 345 ust. 1 pkt 10) oraz informacji o zwiększeniu (bez podawania wysokości).

W obecnym stanie prawnym stypendium przysługuje przez cały okres kształcenia (do wyczerpania 4 lat). Na podstawie daty rozpoczęcia i skreślenia/ukończenia i dokumentacji w szkole doktorskiej można ustalić okres pobierania stypendium.
Nie ma czegoś takiego jak „data wstrzymania stypendium”, ponieważ stypendium się nie wstrzymuje. Jest natomiast data skreślenia/ukończenia, która oznacza również zakończenie otrzymywania stypendium.