stypendium

Czy powinniśmy wprowadzić wysokość stypendium doktorantowi, który nie podjął kształcenia w szkole lub z powodu innych braków formalnych został skreślony lub zrezygnował po dwóch miesiącach? Doktorant posiadał uprawnienia do pobierania stypendium, ale go nie pobierał. 

Czy w przypadku osoby, która była już uczestnikiem szkoły doktorskiej przez 1 rok lub więcej wypłata stypendium obejmuje okres od pierwszego roku do momentu wyczerpania okresu 4 lat pobierania?

Jak  wykazać stypendium w POL-on w przypadku doktoranta, który był już w szkole doktorskiej, pobierał stypendium przez rok i został skreślony po pierwszym roku kształcenia? 

Czy w przypadku niesłusznie wypłaconego stypendium z Funduszu stypendialnego, a następnie zwróconego przez studenta, kwotę takiego wykazujemy w poz. 30 Sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego, a wypłatę stypendium odpowiednio w poz. 08-29, czy w ogóle takiej sytuacji nie wpisujemy ani po stronie wykorzystania funduszu ani po stronie zwrotów?

Czy w module należy rejestrować stypendia Start finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)?

Czy w nowym systemie można podawać stare kody świadczeń dla studentów?