Stanowisko ministerstwa:

Jeśli wypłata i zwrot nienależnie przyznanego stypendium zostały dokonane w tym samym roku, tj. np. w 2021 – nie należy ujmować wypłaty i zwrotu w Sprawozdaniu za 2021 r.

Jeśli wypłata świadczenia nastąpiła np. w 2021 r., a zwrot w 2022 r. – w tej sytuacji należy wykazać wypłaconą kwotę w zmniejszeniach w Sprawozdaniu za 2021 r., a zwrot w wierszu „Zmiany funduszu stypendialnego z tytułu korekt” w Sprawozdaniu za 2022 r.