Stanowisko ministerstwa:

Osoba taka otrzymuje stypendium od dnia rozpoczęcia kształcenia/nabycia praw doktoranta i otrzymuje je do dnia wyczerpania 4 lat. Zaznacza się fakt otrzymywania stypendium, a nie stypendium od do.

Zobacz także:

Jak wykazać stypendium w POL-on w przypadku doktoranta który był już w szkole doktorskiej, pobierał stypendium przez rok i został skreślony po pierwszym roku kształcenia?