Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, doktorantowi kształcącemu się w szkole doktorskiej (nieposiadającemu stopnia doktora, przez łączny okres 4 lat – art. 209 ust. 1 i 2 ustawy 2.0) przysługuje (należy wypłacać) stypendium doktoranckie. Przepisy nie przewidują innych sytuacji pozbawienia doktoranta prawa do stypendium doktoranckiego. Z tego powodu nie jest możliwe wprowadzenie wartości 0.