W celu poprawy tytułu zdeponowanej pracy odnajdź właściwy rekord w module, korzystając z filtrów zestawienia. Następnie użyj przycisku „Edytuj”. Przejdź do sekcji „Dane podstawowe” i dokonaj korekty tytułu. Zapisz zmiany, korzystając z przycisku zapisu.