Stanowisko Ministerstwa: Tak, z zastrzeżeniem, że okres realizacji tej mobilności powinien mieć miejsce w okresie sprawozdawczym (rok akademicki 2020/2021).