formularz

Czy w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji, w części dotyczącej Współpracy międzynarodowej w przypadku pracowników powinniśmy wykazywać współpracę w formie wyjazdu na konferencję naukową?

Czy przez umowy aktywne, które powinny zostać wprowadzone do części 2 formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji, należy rozumieć również takie umowy, na podstawie których, w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2, realizowane były wirtualne mobilności, tj. wymiana międzynarodowa w formie zdalnej?

Jaki jest minimalny okres na jaki pracownik mógł wyjechać lub przyjechać w ramach umowy międzynarodowej podlegający rejestracji w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczania subwencji? W przypadku wyjeżdzających lub przyjeżdzających studentów i doktorantów jest to  co najmniej 3 miesiące.

Studenci studiów stacjonarnych (program polskojęzyczny – bezpłatny i program anglojęzyczny – płatny) są zamieszczani w GUS w jednym miejscu, co bardzo utrudnia Uczelni sprawdzenie danych i zmusza nas do corocznych wyjaśnień przy sprawozdaniu S-10. W POL-on 2.0 istnieją osobne uruchomienia dla programu anglojęzycznego. Czy planujecie Państwo zmianę w tym zakresie?