Niestety obecne wzory formularzy nie obejmują podziału kierunków ze względu na język kształcenia. Zgodnie z metodologią kierunki na liście są zgrupowane według atrybutów, które je opisują (nazwa, kod ISCED, rodzaj studiów oraz czas trwania studiów).