Stanowisko ministerstwa: W zakresie danych części 1 Formularza danych uzupełniających niezbędnych do naliczania subwencji, dotyczących nauczycieli akademickich przyjeżdżających lub wyjeżdżających w ramach zawartych umów/porozumień o współpracy międzynarodowej, nie ma wymogu minimalnego czasu tej mobilności, o ile zawiera się ona w terminie sprawozdawczego roku akademickiego.