Stanowisko ministerstwa: W części dotyczącej współpracy międzynarodowej dane o liczbie nauczycieli wyjeżdzających/przyjeżdzających obejmują również osoby, które uczestniczyły w konferencjach naukowych odbywających się w ramach działań wynikających z zapisów danej umowy/porozumienia dotyczącego tej współpracy.