Stanowisko MNiSW: To, co chcecie Państwo wykazać jako zwiększenie stanu funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych należy wpisać w zakładce „Dotacje”. Dane te zostaną przeniesione do odpowiedniej rubryki w sprawozdaniu. W kolejnym kroku proszę ponownie pobrać szablon lub poprawić odpowiednie pozycje w dotychczasowym szablonie, tak, aby były zgodne z danymi w zakładce „Dotacje”.