Co do zasady wykazać mobilności powinien ten, kogo te mobilności dotyczą w ramach swojej umowy wiodącej tj. dla lidera w ramach umowy głównej, dla partnera w ramach umowy partnerstwa. Dla jednej umowy uczelnia może występować tylko w jednej roli – lidera lub partnera.

Jeśli zatem zgodnie z umową partnerstwa partner realizuje mobilności samodzielnie (np. uczelnia B dla swoich studentów/pracowników/doktorantów) to ona powinna je sprawozdać. Wtedy traktujemy jako oddzielną umowę, którą wykazuje uczelnia B, oznaczając się w sprawozdawczości jako „partner”.

Jeśli natomiast uczelnia B czy firma C przyjmuje studentów/pracowników/doktorantów należących do społeczności akademickiej Lidera (uczelni A) to sprawozdaje Lider zbiorczo wszystkie wyjazdy, a uczelnia B w ramach swojej umowy partnerstwa wykaże siebie jako host studentów przyjętych.

Ważne jest żeby nie powielać tych samych mobilności w dwóch podmiotach, tzn. ten sam student nie może być wyjeżdżającym w uczelni A i wyjeżdżającym w uczelni B z tytułu tej samej mobilności.