Rola ta jest nową rolą, która rozszerza zakres danych prezentowanych przez role INST_PR_PODGLAD oraz INST_NAUK_PR_PODGLAD o dane identyfikacyjne.