Aktualnie, raport „Rozszerzone zestawienie pracowników” obejmuje informacje dotyczące danych zatrudnienia, złożonych oświadczeniach o liczbie N oraz reprezentowanych dyscyplin we wszystkich podmiotach, w których pracownik jest zatrudniony.