Funkcje kierownicze pełnione przez pracowników uczelni należy rejestrować w wykazie Pracowników – w ramach zakładki Funkcje kierownicze.