W polu „zakres obowiązków związanych z pełnioną funkcją kierowniczą” powinny znaleźć się tylko główne, najważniejsze obowiązki, bez odwoływania się do konkretnych przepisów w statucie.