Nazwa pełnionej funkcji powinna być taka, jak w statucie, natomiast rozwinięcie tej nazwy może znaleźć się w części dotyczącej zakresu obowiązków związanych z pełnioną funkcją kierowniczą.