Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Art. 343 ust. 1 pkt 19) należy rejestrować informacje o pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni. Funkcje kierownicze dotyczą wyłącznie uczelni. Danych tych nie uzupełniają instytuty, PAN i inne podmioty.