W opisanym przypadku proponujemy nie rejestrować nowej informacji o pełnionej funkcji, lecz dokonać korekty istniejących danych poprzez zmianę daty końcowej.