Dane pobrane z zewnętrznego źródła można modyfikować tylko podczas dodawania patentu (do momentu wysłania danych do wykazu). Dane pobierają się zgodnie z zarejestrowanymi danymi w zewnętrznym źródle, w przypadku błędów zalecane jest zarejestrowanie zgłoszenie w systemie Helpdesk. W celu poprawy i wyeliminowania niektórych błędów.