Każdy z podmiotów jest na równi odpowiedzialny za sprawozdanie działalności naukowej we własnej
Instytucji.