Mogą Państwo zarejestrować taki patent, w tej sytuacji Podmiotem uprawnionym nie będzie Instytucja, w której ten pracownik jest zatrudniony. W systemie można zarejestrować patent, którego Państwa Instytucja nie
jest właścicielem, w takim przypadku jako Podmiot uprawniony nie będzie figurować Państwa Instytucja, tylko twórca. (Podmiotem uprawnionym może być również osoba fizyczna).