Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 265. 12. na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w ramach nie więcej niż dwóch dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane przez osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny. Twórca powinien wskazać dyscyplinę.