Podmioty nie mają obowiązku uzupełniania danych z zakresu:

  • wykorzystanych praw autorskich,
  • wdrożeń,
  • efektów praktycznych,
  • aplikacji produktu.

Powyższe dane nie będą przenoszone do nowego systemu, ponieważ zgodnie z ustawą 2.0 nie są już częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on.