migracja

Dlaczego migracja nie objęła aparatury i infrastruktury informatycznej powyżej 500 000 zł, które były wprowadzone w POL-on 1.0 w module Infrastruktura?

Jaki będzie zakres danych finansowych migrowanych do POL-on 2.0? Kiedy nastąpi ta migracja?

Czy dane z modułu „Patenty i prawa ochronne”, które zgodnie z ustawą 2.0 nie są już gromadzone w POL-onie, nie muszą być już uzupełniane?