Można taki patent zamieścić w systemie nie dokonując powiązania twórcy z pracownikiem lub doktorantem. W takiej sytuacji nie przypisuje się dyscypliny do patentu.