Dziedzina i dyscyplina dotyczą wynalazku i są  wskazane przez jego twórcę.