W systemie należy sprawozdać wszystkie patenty, udzielone przez urzędy patentowe poszczególnych krajów lub urzędy patentowe regionalne, wskazane w formularzu rejestracji patentów. Będą to osobne wpisy do wykazu Patentów.