Jako hodowcę wprowadzamy osobę, która spełnia przesłanki wymagane przez ustawodawcę:
„imiona i nazwiska pozostałych osób, które wyhodowały albo odkryły i wyprowadziły odmianę rośliny”, jeśli
taka osoba spełnia przesłanki również należy ją wprowadzić w tej sekcji.