W takiej sytuacji proponujemy by w polu “Nazwa” widniała nazwa podmiotu zgodnie z opublikowanymi danymi przez Urząd Patentowy, natomiast w polu „Nazwa Instytucji szkolnictwa wyższego”, wprowadzić dane po przekształceniu lub po dokonanej zmiany nazwy Instytucji.