nazwa

Dlaczego podczas wprowadzania nowego kierunku, system pokazuje błąd, który dotyczy znaku („/”) potrzebnego do utworzenia pełnej nazwy kierunku?

Jak należy uzupełnić pole „Nazwa podmiotu finansującego projekt” w przypadku zmiany nazwy instytucji? Przykładowo: w przypadku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mamy wybrać ze słownika MEiN, czy dać opcje: Inna i wpisać nazwę z umowy czyli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Czy należy zmieniać nazwę podmiotu uprawnionego jeśli została zmieniona od momentu publikacji w źródle referencyjnym lub została zaciągnięta np. bez polskich znaków?